Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

यातायात व्यवस्था कार्यालय, भरतपुर

भरतपुर, चितवन

बागमती प्रदेश सरकार
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

यातायात व्यवस्था कार्यालय, भरतपुर

भरतपुर, चितवन

उद्देश्यहरु 2078-07-18

यस कार्यालयको उद्देश्य सवारीको वढ्दो चापलाई व्यवस्थापन गरी छिटो छरितो तथा सुलभ ढंगवाट सवारी सम्वन्धि सेवा प्रवाह गर्नु रहेको छ। यस अन्तर्गत यस कार्यालयका मुख्य कार्यहरु निम्नानुसार छन्।

  1. सवारी साधनको कर संकलन तथा नविकरण,
  2. सवारी जाँचपास,
  3. बाटो ईजाजत पत्र जारि तथा नविकरण,
  4. नयाँ सवारी साधन दर्ता तथा नामसारी,
  5. वर्कशप तथा सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र दर्ता, नविकरण, अनुगमन तथा नियमन,
  6. यातायात सेवा पञ्‍जिकरण तथा राजमार्ग अनुगमन,
  7. सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी तथा नविकरण।


साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-02-07 02:37:54

© सर्वाधिकार सुरक्षित यातायात व्यवस्था कार्यालय, भरतपुर