Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

यातायात व्यवस्था कार्यालय, भरतपुर

भरतपुर, चितवन

बागमती प्रदेश सरकार
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

यातायात व्यवस्था कार्यालय, भरतपुर

भरतपुर, चितवन

अनुसूचिहरु

Per Page :
Loading अनुसूचिहरु ...
मिति अनुसूचिहरु विवरण फाईलहरु एक्सन
2078-08-02 अनुसूची-९--विदेशमा दर्ता भएको सवारी चलाउने अनुमतिपत्रको लागि दिइने दरखास्त ।
2078-08-02
2078-08-02 अनुसूची-८--सवारीको सरूवा दर्ता गर्न दिइने दरखास्त ।
2078-08-02
2078-08-02 अनुसूची-७--सवारीको अस्थायी दर्ता गर्न दिइने दरखास्त ।
2078-08-02
2078-08-02 अनुसूची-६३--सचेतात्मक चिन्हहरू (Warning Signs)
2078-08-02
2078-08-02 अनुसूची-६३--प्रतिवन्धात्मक चिन्हहरू (Regulatory Signs)
2078-08-02
2078-08-02 अनुसूची-६--सवारी नम्बर प्लेटको संकेत (अक्षर र अंक)
2078-08-02
2078-08-02 अनुसूची-५९--प्रशिक्षण केन्द्र, कारखाना वर्कशप अनुमतिपत्रको लागि दिइने दरखास्त ।
2078-08-02
2078-08-02 अनुसूची-४७--यातायात सेवाको नाम पंजीकृत गर्न दिइने दरखास्त ।
2078-08-02
2078-08-02 अनुसूची-४५--जाँचपास प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिको लागि दिइने दरखास्त ।
2078-08-02
2078-08-02 अनुसूची-४४--जाँचपास प्रमाणपत्र स्थगित राख्न दिइने दरखास्त ।
2078-08-02
Loading अनुसूचिहरु ...
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2080-11-17 11:26:12

© सर्वाधिकार सुरक्षित यातायात व्यवस्था कार्यालय, भरतपुर